Nowe wiadomości z rynku

Świat: IGC przewiduje zwiększenie globalnego areału zbiorów pszenicy pierwszy raz od 4 sezonów oraz jedynie nieznacznie większy areał zbiorów rzepaku/canoli w kolejnym sezonie 2019/20. Według zaktualizowanych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej, globalny areał zbiorów pszenicy w kolejnym sezonie 2019/20 wyniesie 220,1 mln ha i będzie o 1,9 mln ha większy od powierzchni zbiorów w bieżącym sezonie 2018/19. Znaczny wzrost areału zbiorów pszenicy spodziewany jest w UE-28 - o 1,2 mln ha do 26,5 mln ha (+4,6%) oraz w Australii - o 1,8 mln ha do 11,8 mln ha (+18,4%). Powierzchnia zbiorów pszenicy w Rosji może wzrosnąć o 0,2 mln ha do 27,2 mln ha, a na Ukrainie także o 0,2 mln ha do 7,1 mln ha (+2,0%). Z kolei, według prognoz IGC, areał zbiorów rzepaku/canoli w kolejnym sezonie 2019/20 wyniesie 35,6 mln ha i będzie jedynie o 0,4 mln ha większy niż w sezonie poprzednim, głównie za sprawą spodziewanego znacznego zwiększenia powierzchni zasiewów canoli w Australii (o 0,6 mln ha do 2,3 mln ha). Z drugiej strony, areał zbiorów rzepaku w UE-28 będzie wyraźnie mniejszy i może wynieść jedynie 5,7 mln ha, tj. o 0,9 mln ha mniej od powierzchni zbiorów w bieżącym sezonie 2018/19.

Nowe wiadomości - foto