Nowe wiadomości z rynku

Świat: IGC ciągle przewiduje wzrost globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2019/20, ale dalszy spadek zapasów ziarna na koniec sezonu. Według zaktualizowanych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), globalne zbiory zbóż ogółem w sezonie 2019/20 wyniosą 2148 mln ton, tj. o 8 mln ton mniej w porównaniu do prognozy z czerwca br., ale o 6 mln ton więcej od wielkości produkcji w sezonie 2018/19. Z tego, zbiory pszenicy w sezonie 2019/20 ciągle spodziewane są rekordowym poziomie 763 mln ton, o 6 mln ton mniej niż przewidywano w czerwcu br., ale o 30 mln ton więcej od wielkości produkcji sezon wcześniej. Z kolei, IGC obecnie prognozuje produkcję kukurydzy w sezonie 2019/20 na poziomie 1092 mln ton, tj. o 3 mln ton mniej od czerwcowej prognozy oraz o 38 mln ton mniej od wielkości zbiorów sezon wcześniej. Produkcja jęczmienia w sezonie 2019/20 może natomiast wynieść około 150,5 mln ton, tj. o 10 mln ton więcej od wielkości zbiorów sezon wcześniej.

Niemniej jednak, w związku z prognozowanym dalszym wzrostem zużycia zbóż, IGC prognozuje łączne zapasy zbóż na koniec sezonu 2019/20 na poziomie 585 mln ton, tj. o 3 mln ton mniej od czerwcowej prognozy oraz o 36 mln ton mniej od wielkości zapasów na koniec poprzedniego sezonu. Największy spadek zapasów sezon do sezonu spodziewany jest w przypadku kukurydzy (o 50 mln ton do 273 mln ton). Z kolei, zapasy pszenicy mogą wzrosnąć o 8 mln ton do 270 mln ton.

Nowe wiadomości - foto