Nowe wiadomości z rynku

UE-28: Strategie Grains zmniejsza prognozę zbiorów pszenicy miękkiej i jęczmienia w 2019 roku. W związku z utrzymującym się brakiem wystarczających opadów w wielu krajach UE, w kwietniowym raporcie SG zmniejszyła wcześniejszą prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 w 2019 roku o 1,3 mln ton do 144,8 mln ton. Niemniej jednak, taki poziom produkcji byłby o 14% większy od wielkości zbiorów osiągniętej w 2018 roku, głównie za sprawą znacznego zwiększenia areału zasiewów pszenicy ozimej, kosztem rzepaku ozimego. Z kolei, SG obecnie przewiduje tegoroczne zbiory jęczmienia w UE-28 na poziomie 61,0 mln ton, tj. o 0,8 mln ton mniej od marcowej prognozy, ale o 9% więcej od wielkości produkcji osiągniętej w 2018 roku. SG wstępnie prognozuje tegoroczne zbiory kukurydzy w UE-28 na poziomie 63,1 mln ton, o 2% więcej niż zebrano przed rokiem.

Nowe wiadomości - foto