Komunikat polowy

08/05/2020

Choroby zbóż w terminie liścia flagowego

Mamy już pierwsze wylęgi larw skrzypionki zbożowej jak i w mniejszej ilości skrzypionki błękitek oraz idące od południa i zachodu pierwsze naloty uskrzydlonych form mszycy zbożowej. Na zbożach tradycyjnie przed terminem zabiegu T2 mamy reaktywację od dołu mączniaka prawdziwego zbóż i traw a także septoriozy paskowanej pszenicy, a także pierwsze infekcje brunatnej plamistości pszenicy.

Zagrożenie: choroby zbóż w terminie liścia flagowego
Zalecenie ADAMA: Gigant 275 SC 1 l/ha, Blizzard Xtra 280 SC 1 l/ha, Poleposition 300 EC 0,4-0,5 l/ha

Blog Paragraph Image


Zgnilizna twardzikowa

W ostatnich dniach w niektórych regionach mamy kroplę infekcyjną i rozprzestrzeniające się infekcje w zbożach oraz dobry okres uwilgocenia gleby pod kątem kiełkowania sklerot zgnilizny twardzikowej i tworzenia owocników workowych, co przy opadaniu płatków korony rzepaku jest najlepszym terminem na zabieg fungicydowy na tego patogena.

Ze względu na panujące w dalszym ciągu niskie temperatury czy wręcz przymrozki poranne warto zabieg przeciwko zgniliźnie twardzikowej jak i czerni krzyżowych podzielić na dwie części.

Zagrożenie: zgnilizna twardzikowa
Zalecenie ADAMA: Poleposition 300 EC 0,5-0,6 l/ha lub Skymaster 280 SC 1 l/ha


Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

W czerpaku na polach rzepaku w dalszym ciągu znajdujemy nalatujące chrząszcze słodyszka rzepakowego oraz coraz bardziej szkodliwego chowacza podobnika, który powinien być obligatoryjnie zwalczany ze względu na to iż w tym roku mamy „nadprodukcję” mrozowego porażenia kwiatów i tym samym łuszczyn jest mniej i są one osłabione fizjologicznie. Mamy także pierwsze wyloty pryszczarka kapustnika co jeszcze bardziej pogorszy stan zdrowotny tworzonych łuszczyn.

Zagrożenie: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Zalecenie ADAMA: Mavrik VITA 240 EW 0,2 l/ha

Blog Paragraph Image

Nie zapominajmy o jęczmieniu gdzie choroby patogeniczne a szczególnie rynchosporioza i siatkowa plamistość liści w dużym procencie infekują liście na tych uprawach.

W uprawie buraka cukrowego dużym problemem będzie mszyca trzmielinowo burakowa. W całym kraju identyfikujemy już pierwsze kolonie tej szkodliwej mszycy.


Chwasty dwu i jednoliścienne

Kukurydza dochodzi już do 3 – 4 liści właściwych a więc należy spodziewać się żerowania larw ploniarki zbożowej, a także jak w przypadku buraka cukrowego żerowania pchełki zbożowej. Będziemy mieli również duży problem z gradacją omacnicy prosowianki, która na ten czas bardzo dobrze przezimowała i szykuje się do przepoczwarczenia.

Zagrożenie: chwasty dwu i jednoliścienne
Zalecenie ADAMA: Sulcotrek 500 SC 1,5 l/ha + Nicogan 040 SC 1 l/ha w fazie 4-6 liści lub Sulcotrek 500 SC 1,5 l/ha + Efica 960 EC 1 l/ha w fazie 1-3 liści kukurydzy.


tabela zagrożeń polowych 08.05.2020