Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Uzupełnij poniższy formularz aby przesłać do nas wiadomość. Gdy skończysz użyj przycisku "Wyślij".

E-mail

Wpisz prawid?owy adres e-mail.

Sprawdź, czy nie jesteś robotem.

Administratorem danych osobowych jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa („Administrator”):

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów marketingowych, procesów IT oraz niszczenia dokumentacji

3. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego, w przypadku którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

W każdej chwili masz ma prawo do żądania usunięcia/modyfikacji wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe skontaktuj się z nami: rodo@adama.com

ADAMA Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 39,
00-121 WarszawaDane teleadresowe

Biuro
tel.: 22 395 66 60
Porada agrotechniczna
tel.: 22 395 66 66
fax: 22 395 66 67
e-mail: biuro@adama.com

 

KRS 0000206801
– Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525-21-63-537,
REGON 016267446
Kapitał zakładowy
1.542.000,00 PLN
Kapitał wpłacony
1.542.000,00 PLN