Simply. Grow. Together.

Zobowiązanie ADAMA wobec rolników, rolnictwa i naszych pracowników.

SIMPLY. GROW. TOGETHER.

To zobowiązanie ADAMA wobec rolników, rolnictwa i naszych pracowników. Są to trzy angielskie proste słowa, które – wierzymy – mają potencjał wykreowania trwałej zmiany w rolnictwie również w Polsce i zapewnią zrównoważony rozwój naszej organizacji.

SIMPLY.

Tam gdzie rolnictwo stało się skomplikowane, my je upraszczamy. To sprzyja stabilności i lepszemu planowaniu. W ten sposób poprawiamy jakość życia rolników i ich rodzin. Dla nas jako organizacji oznacza to nowe sposoby działania wewnątrz firmy.

GROW.

Wzrost to wymierna korzyść, w każdym znaczeniu tego słowa, jaką prostota w rolnictwie przynosi rolnikom: wzrost wydajności plonów, rozwój własnego biznesu, wyższy status, czy globalnie – rozwój rolnictwa. To zdecydowanie więcej niż najlepszej jakości wsparcie w ochronie upraw. To także zaangażowanie ADAMA w pracowników naszej organizacji, w ich możliwości rozwoju i pozytywnych zmian.

TOGETHER.

To sposób, w jaki działamy i rozwijamy się. Wspólnie realizujemy nasz cel tworzenia prostych rozwiązań i dostarczania ich środowisku rolniczemu. Współpracujemy z wieloma partnerami i bezpośrednio z rolnikami dla dobra całej branży rolnej. Pracownicy ADAMA i rolnicy, opiekunowie ziemi, będą wspólnie generować wzrost. Rolnictwo jest zbyt ważne, aby jedna osoba czy firma mogła samodzielnie wskazywać kierunek rozwoju. Razem dzielimy tę odpowiedzialność.

Simply Grow Together foto 1

Tam gdzie rolnictwo stało się skomplikowane, my je upraszczamy.

Simply Grow Together foto 2
Simply Grow Together foto 3