Przejdź do treści
fungicyd

Merplus® 800 SC

Merplus 800 SC

Informacje ogólne

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 360 g/l
  • fosfonian potasu (związek z grupy fosfonianów) - 657 g/l

FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed parchem jabłoni i parchem gruszy.

Substancje czynne środka wg FRAC należą do grupy M4 (kaptan) i grupy P7 (fosfonian potasu).

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

 

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

(1,33 l na 10000 m2 LWA - ściany owoconośnej)

Termin stosowania środka:

środek stosować zapobiegawczo, od fazy gdy następuje pękanie pąka i widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku fazy dojrzewania owoców, tj. gdy owoce zaczynają wybarwiać się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).

Liczba zabiegów: 1 – 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

 

Grusza

parch gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha 

(1,33 l na 10000 m2 LWA - ściany owoconośnej)

Termin stosowania środka:

środek stosować zapobiegawczo, od fazy gdy następuje pękanie pąka i widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku fazy dojrzewania owoców, tj. gdy owoce zaczynają wybarwiać się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). Liczba zabiegów: 1 – 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. Środek zawiera dwie substancje czynne różniące się mechanizmem działania: fosfonian potasu, związek z grupy fosfonianów (wg FRAC grupa P7), oraz kaptan należący do grupy ftalimidów (wg FRAC grupa M4).

3. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

- stosować środek zgodnie z zalecaną dawką oraz terminem stosowania zapewniającym odpowiednie zwalczanie patogenów powodujących parcha jabłoni i parcha gruszy,

- stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): jabłoń, grusza – 28 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.