Przejdź do treści
fungicyd

Rewers® 80 WG

Lepsza strona ochrony!

Default

Informacje ogólne

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
folpet
(substancja z grupy ftalimidów) - 800 g/kg

Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami grzybowymi.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna folpet należy do grupy M4.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA,TERMINY I DAWKI

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZIEMNIAK
alternarioza

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Przeciwko alternariozie środek stosować zapobiegawczo tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą. Środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach ziemniaka, w fazie zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. Środek hamuje rozwój alternariozy w ziemniakach.

zaraza ziemniaka

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować podczas fazy zakrywania przez rośliny ziemniaka międzyrzędzi. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Rewers 80 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym: 3.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Ziemniak - 23 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.