Amistar Xtra® 280 SC

Gwiazda w obronie! Kompletne i skuteczne rozwiązanie w ochronie rzepaku przed najważniejszymi chorobami w terminie okołokwitnieniowym.

Amistar Xtra 280 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • azoksystrobina (związek z grupy strobilurin) – 200g/l,
  • cyprokonazol (związek z grupy triazoli) – 80 g/l.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych rzepaku ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

RZEPAK OZIMY
- zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Rzepak – 30 dni.

Substancja czynna

azoksystrobina + cyprokonazol