Przejdź do treści
fungicyd

Artemis® 450 EC

Artemis 450 EC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • Prochloraz (substancja z grupy imidazoli) - 200 g/l
  • Tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 100 g/l
  • Fenpropidyna (substancja z grupy morfolin) - 150 g/l

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym oraz układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, pszenicy jarej w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

PSZENŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

ŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

PSZENICA JARA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH 30-61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39-61).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka Artemis 450 EC na plantacjach pszenicy jarej przeznaczonych do produkcji materiału siewnego należy się skonsultować z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Dla ludzi – 1 dzień.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): 42 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO PRZY NORMALNYM CYKLU ROZWOJOWYM ROŚLIN CHRONIONYCH: Nie dotyczy.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Artemis 450 EC nie można siać i sadzić roślin następczych.