Przejdź do treści
fungicyd

Gigant® 275 SC

Gigant 275 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • izopirazam (związek z grupy fenyloamidów) – 125 g/l,
  • protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 150 g/l.

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Środek zawiera substancję czynną izopirazam zaliczaną do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7) i substancję czynną protiokonazol – związek z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3).

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Fuzarioza kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

PSZENICA JARA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zboż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

ŻYTO OZIME

rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

ŻYTO JARE

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENŻYTO OZIME

rdza żółta

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

PSZENŻYTO JARE

rdza żółta

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku mocno zagęszczonego łanu, celem dobrego pokrycia roślin cieczą użytkową.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
    - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
    - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  3. Środek zawiera substancję czynną izopirazam zaliczaną do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7) i substancję czynną protiokonazol – związek z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m.in. stosowanie środka maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin (przez 7 dni nosić rękawice ochronne i kalosze).