Mavita® 250 EC

Ochrona, która się opłaci! Ochrona sadów owocowych przed chorobami grzybowymi, skuteczność w dobrej cenie!

Mavita 250 EC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l.

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.

Substancja czynna

difenokonazol