Przejdź do treści
fungicyd

Merplus® 800 SC

Merplus 800 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 360 g/l (23,6%)
  • fosfonian potasu (związek z grupy fosfonianów) - 657 g/l (43,1%)

FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed parchem jabłoni i parchem gruszy.

Substancje czynne środka wg FRAC należą do grupy M4 (kaptan) i grupy P7 (fosfonian potasu).

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

JABŁOŃ
parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (1,33 l na 10000 m2 LWA - ściany owoconośnej).

Termin stosowania środka:
środek stosować zapobiegawczo, od fazy gdy następuje pękanie pąka i widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku fazy dojrzewania owoców, tj. gdy owoce zaczynają wybarwiać się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).

Liczba zabiegów: 1 – 6.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

GRUSZA
parch gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (1,33 l na 10000 m2 LWA - ściany owoconośnej).

Termin stosowania środka:
środek stosować zapobiegawczo, od fazy gdy następuje pękanie pąka i widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku fazy dojrzewania owoców, tj. gdy owoce zaczynają wybarwiać się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81).

Liczba zabiegów: 1 – 6.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Środek zawiera dwie substancje czynne różniące się mechanizmem działania: fosfonian potasu, związek z grupy fosfonianów (wg FRAC grupa P7), oraz kaptan należący do grupy ftalimidów (wg FRAC grupa M4).
3. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
− stosować środek zgodnie z zalecaną dawką oraz terminem stosowania zapewniającym odpowiednie zwalczanie patogenów powodujących parcha jabłoni i parcha gruszy,
− stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Jabłoń, grusza – 28 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.