Mertop® 80 WG

Podstawa ochrony fungicydowej!

Mertop 80 WG

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg.

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w uprawie jabłoni przed parchem jabłoni, w ochronie gruszy przed parchem gruszy, w ochronie wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni i drobną plamistością liści drzew pestkowych oraz w ochronie truskawki przed szarą pleśnią.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy sadowniczych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JABŁOŃ
- parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
Odstęp między zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

GRUSZA
- parch gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7.
Odstęp między zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

WIŚNIA
- gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

TRUSKAWKA
- szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy, gdy kwiatostany pogrubiają się a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

  • Jabłoń, grusza – 28 dni.
  • Wiśnia – 21 dni.
  • Truskawka – 14 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.