Mirador Forte® 160 EC

Widoki na zdrowy plon!

Mirador Forte 160 EC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 60 g/l,
  • tebukonazol (substancja z grupy konazoli-triazoli) – 100 g/l.

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA
– mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew

PSZENŻYTO OZIME
– mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści

JĘCZMIEŃ JARY
– mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 250 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

RZEPAK OZIMY
– sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Ze względu na wrażliwość niektórych odmian jabłoni na substancję czynną (azoksystrobina), środka nie należy stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych środek Mirador Forte 160 EC stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
• Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary – 35 dni,
• Rzepak ozimy – 56 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.

Substancja czynna

Azoksystrobina + tebukonazol