Przejdź do treści
fungicyd

Mirage® 450 EC

Mirage 450 EC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • Prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 450 g/l

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

PSZENICA OZIMA
łamliwość podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). Liczba zabiegów : 1

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego -widoczne pierwsze ości (BBCH 30-49).

Liczba zabiegów: 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŻYTO
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kłoszenia (BBCH 30-55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Mirage 450 EC nie można siać i sadzić roślin następczych.

Środek zawiera substancję czynną prochloraz – inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). Na skutek wielokrotnego stosowania fungicydów z tej grupy może rozwinąć się odporność w populacjach niektórych patogenów, co może negatywnie oddziaływać na skuteczność zabiegów grzybobójczych. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosowanie środka tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub łącznie ze środkami z takich grup chemicznych.

Środek ochrony roślin, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie środka.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Pszenica ozima – nie dotyczy
Żyto - 35 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie stosować słomy jęczmienia do skarmiania zwierząt gospodarskich.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO PRZY NORMALNYM CYKLU ROZWOJOWYM ROŚLIN CHRONIONYCH: Nie dotyczy.