Przejdź do treści
fungicyd

Quantum MZ® 690 WG

Quantum MZ 690 WG

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 90 g/kg
  • mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów, zawierający 20% manganu i 2,5% cynku) - 600 g/kg

Fungicyd w formie granul, przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego

ZIEMNIAK
Alternarioza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, zabiegi wykonywać co 10-14 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

zaraza ziemniaka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach;
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Następne zabiegi wykonywać co 10-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Ziemniaki - 7 dni