Shavit Plus® 71,5 WP

Shavit Plus

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 700 g/kg,
  • triadimenol (związek z grupy triazoli) – 15 g/kg.

Shavit Plus 71,5 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i systemicznym przeznaczonym do zwalczania chorób grzybowych w roślinach sadowniczych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JABŁOŃ
- parch jabłoni, mączniak jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania:

  • - parch jabłoni - od początku fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do końca fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 59-72),
  • - mączniak jabłoni – od początku fazy różowego pąka do początku opadania owoców (BBCH 57 – 73),w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych, co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie. W zwalczaniu parcha jabłoni środek wykazuje działanie interwencyjne do 72 godzin po infekcji.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

GRUSZA
- parch gruszy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania:
od początku fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do początku opadania owoców (BBCH 59 – 73), w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

WIŚNIA
- drobna plamistość liści drzew pestkowych, gorzka zgnilizna wiśni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania:

  • - drobna plamistość liści drzew pestkowych – od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy, gdy owoc osiąga około połowę typowej wielkości (BBCH 67-75)
  • - gorzka zgnilizna wiśni – od początku fazy rozrastania zalążni do początku fazy dojrzewania i wybarwiania owoców (BBCH 72-81)

Środek stosować nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Zalecana ilość wody : 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew).
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od początku fazy kwitnienia, gdy otwartych jest 10% kwiatów do pełni fazy kwitnienia, gdy przynajmniej 50% kwiatów jest otwartych (BBCH 61-65), w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych.

Zalecana ilość wody : 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew).
Maksymalna liczba zabiegów: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): NIE WCHODZIĆ DO CZASU CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA CIECZY UŻYTKOWEJ NA POWIERZCHNI ROŚLIN

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRANEJ (okres karencji):

  • JABŁOŃ – 7 DNI,
  • GRUSZA – 7 DNI,
  • WIŚNIA – 7 DNI.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: NIE DOTYCZY

Substancja czynna

Kaptan + triadimenol