Przejdź do treści
fungicyd

Skymaster® 280 SC

Skymaster 280 SC

Informacje ogólne

 

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • Azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 200 g/l
  • Cyprokonazol (związek z grupy triazoli) - 80 g/l

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancje czynne środka wg FRAC należą do Grupy 3 i 11.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego (stosować w ciągnikach z zamkniętą kabiną).

PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENICA JARA
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

RZEPAK OZIMY
Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w jednym z dwóch następujących terminów:
- od początku fazy kwitnienia (10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie) do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69) lub
- od momentu osiągnięcia przez połowę łuszczyn typowej wielkości do końca fazy rozwoju – łuszczyny osiągają typową wielkość (BBCH 75-80).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

BURAK CUKROWY
Chwościk buraka, rdza buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy rozwoju rozety (całkowite zakrycie międzyrzędzi przez rośliny) do osiągnięcia przez korzeń wymaganej wielkości do zbioru (BBCH 39-45).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

RZEPAK JARY
Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w jednym z dwóch następujących terminów:
- od początku fazy kwitnienia (10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie) do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69) lub
- od momentu osiągnięcia przez połowę łuszczyn typowej wielkości do końca fazy rozwoju – łuszczyny osiągają typową wielkość (BBCH 75-80).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

BURAK PASTEWNY
Chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy rozwoju rozety (całkowite zakrycie międzyrzędzi przez rośliny) do osiągnięcia przez korzeń wymaganej wielkości do zbioru (BBCH 39-45).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŻYTO JARE
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, rdza żółta zbóż i traw.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: cyprokonazol, związek triazolowy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC Grupa 3) i azoksystrobinę, należąca do grupy fungicydów strobilurynowych – inhibitorów oddychania na poziomie komórkowym - QoI (wg FRAC Grupa 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
- stosować środek głównie zapobiegawczo (profilaktycznie),
- nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie,
- stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
3. Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
- dążenie do uprawy odmian wykazujących wysoki stopień odporności na choroby powszechnie występujące na danym obszarze,
- unikanie uprawy jednej odmiany, zwłaszcza o dużej podatności, na dużych powierzchniach, szczególnie na obszarach wysokiego ryzyka występowania choroby,
- dobieranie przedplonów dla chronionej uprawy tak, by nie były nimi gatunki, które są gospodarzami tych samych patogenów dla upraw następczych,
- stosowanie zróżnicowanego zmianowania, aby ograniczyć ilość resztek pożniwnych – podstawowego źródła infekcji kolejnych upraw oraz zwalczanie samosiewów, na których patogeny mogą przetrwać,
- niestosowanie środka na rośliny znajdujące się w złej kondycji fizjologicznej,
- informowanie posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym działaniu środka.
4. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji sadzenie lub sianie roślin następczych możliwe jest po upływie 6 miesięcy od ostatniego zabiegu środkiem.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Rzepak ozimy, rzepak jary – 35 dni.
Burak cukrowy – 35 dni
Zboża – nie wymagany

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
burak pastewny – 35 dni,
liście buraka cukrowego – 35 dni.