Skymaster® 280 SC

Ochrona najwyższych lotów!
Kompletne i skuteczne rozwiązanie w ochronie rzepaku przed najważniejszymi chorobami w terminie kwitnienia.

Skymaster® 280 SC

Środek ochrony roślin

Fungicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • azoksystrobina (związek z grupy strobilurin) – 200 g/l,
  • cyprokonazol (związek z grupy triazoli) – 80 g/l.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych rzepaku ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY
– zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Rzepak – 30 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie dotyczy.

Skymaster® 280 SC

azoksystrobina + cyprokonazol