Przejdź do treści
herbicyd

Lumer® 50 WG

Lumer 50 WG

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • Tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg

Herbicyd o działaniu systemicznym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu ozimym i jęczmieniu jarym.

Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Lumer 50 WG jest środkiem głównie pobieranym przez liście, częściowo przez korzenie chwastów.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: jasnota purpurowa, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, ostrożeń polny, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), rumianek pospolity, starzec zwyczajny.
Chwasty średnio odporne: dymnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest ptasi.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych:
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa (na środek w dawce 30 g/ha), maruna bezwonna, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa (na środek w dawce 20 g/ha), komosa biała, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, rdest powojowaty (rdestówka powojowata) (na środek w dawce 30 g/ha).
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna (na środek w dawce 30 g/ha), rdest powojowaty (rdestówka powojowata) (na środek w dawce 20 g/ha), rdest ptasi.
Chwasty odporne: przytulia czepna (na środek w dawce 20 g/ha).

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 - 30 g/ha

Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 2. liścia do końca fazy strzelania w źdźbło zboża, tzn. gdy liść flagowy jest całkowicie rozwinięty, widoczny jest języczek liściowy tego liścia (faza liścia flagowego) (BBCH 12-39):
- w zbożach ozimych: wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy liścia flagowego zboża,
- w zbożach jarych: od fazy 2. liścia do fazy liścia flagowego zboża.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach agrotechnicznych.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zbożowe, w tym kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
2. Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
3. Środka nie stosować:
− na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
− łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
− na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
5. Po zastosowaniu środka możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (m.in. w formie chlorozy, zahamowania wzrostu), które nie mają wpływu na plonowanie zbóż.
6. Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na substancje z tej grupy należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ, DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Ziarna oraz słomy zbóż potraktowanych środkiem Lumer 50 WG nie przeznaczać na pasze dla zwierząt gospodarskich.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.