Lumer® 50 WG

Lumer 50 WG

Środek ochrony roślin

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 • tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Lumer 50 WG jest środkiem głównie pobieranym przez liście, częściowo przez korzenie chwastów.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, ostrożeń polny, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), rumianek pospolity, starzec zwyczajny.
Chwasty średnio odporne: dymnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest ptasi.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych:
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa (na środek w dawce 30 g/ha), maruna bezwonna, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa (na środek w dawce 20 g/ha), komosa biała, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, rdest powojowaty (rdestówka powojowata) (na środek w dawce 30 g/ha).
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna (na środek w dawce 30 g/ha), rdest powojowaty (rdestówka powojowata) (na środek w dawce 20 g/ha), rdest ptasi.
Chwasty odporne: przytulia czepna (na środek w dawce 20 g/ha).

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-30 g/ha

Termin stosowania: środek stosować od fazy 2. liścia do końca fazy strzelania w źdźbło zboża, tzn. gdy liść flagowy jest całkowicie rozwinięty, widoczny jest języczek liściowy tego liścia (faza liścia flagowego) (BBCH 12-39):

 • w zbożach ozimych: wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy liścia flagowego zboża,
 • w zbożach jarych: od fazy 2. liścia do fazy liścia flagowego zboża.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach agrotechnicznych.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zbożowe, w tym kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
 2. Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 3. Środka nie stosować:
  - na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
  - łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
  - w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
  - na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
 4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 5. Po zastosowaniu środka możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (m.in. w for-mie chlorozy, zahamowania wzrostu), które nie mają wpływu na plonowanie zbóż.
 6. Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. W celu uniknięcia powstawa-nia form odpornych chwastów na substancje z tej grupy należy unikać corocznego stosowania na tym sa-mym stanowisku środków zawierających substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRO-DEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Ziarna oraz słomy zbóż potraktowanych środkiem Lumer 50 WG nie przeznaczać na paszę dla zwierząt gospodarskich.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SA-DZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Należy uwzględnić następstwo roślin.

Substancja czynna

Tribenuron metylowy