Przejdź do treści
nawóz

N-Fix

Mniejsze wydatki, lepsze efekty!

N-Fix

Informacje ogólne

Nawóz specjalny zawierający formulację płynną bakterii Bacillus spp. 1x108 JTK (Bacillus licheniformis, Bacillus velezensis, Bacillus megaterium).

Wiąże azot atmosferyczny i udostępnia go roślinom. Przywraca naturalną równowagę gleb.

Preparat posiada następujące właściwości: 

 • Zwiększa koncentrację azotu w glebie,
 • Udostępnia azot z atmosfery dla roślin,
 • Wspomaga równowagę biologiczną gleby,
 • Odblokowuje fosfor w strefie korzeniowej,
 • Wspomaga aktywność metaboliczną rośliny na poziomie korzeni,
 • Poprawia pobieranie składników odżywczych z gleby,
 • Zwiększa aktywność fizjologiczną roślin,
 • Stymuluje wzrost wegetatywny,
 • Wytwarza siderofory,
 • Zwiększa liczbę korzeni bocznych i ich długość,
 • Umożliwia obniżenie nawożenia azotowego.

 

Szczegółowe informacje

STOSOWANIE I DAWKA

Uprawy rolnicze (zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, warzywa) : 0,5 l/ha

Preparat może być stosowany doglebowo lub nalistnie w początkowych fazach rozwoju roślin lub wiosną po ruszeniu wegetacji w uprawach ozimych. Minimalna temperatura powietrza w trakcie aplikacji: 5oC. 

Uprawy sadownicze: 0,5 l/ha. Wiosną po ruszeniu wegetacji. 

Pozostałe uprawy: 0,5 l/ha – stosować doglebowo lub nalistnie w początkowych fazach rozwoju roślin lub na wiosnę po ruszeniu wegetacji.

Zabiegi można powtarzać kilka razy w celu uzyskania optymalnej populacji bakterii w glebie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. Przestrzegać środków ostrożności obowiązujących dla środków ochrony roślin i nawozów dolistnych stosowanych łącznie z preparatem. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. Zanieczyszczenia skóry spowodowane przez preparat przemyć natychmiast bieżącą wodą. Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas stosowania preparatu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem preparatu niezgodnym z instrukcją stosowania.