Agil-S 100 EC i Trinity 590 SC

Agil-S 100 EC skutecznie rozwiązuje problem chwastów jednoliściennych w szerokim zakresie upraw.

Trinity 590 SC najlepszy wybór w jesiennej ochronie herbicydowej zbóż.