Racer 250 EC i Artemis 450 EC

Racer 250 EC niezastąpione rozwiązanie problemu chwastów we wszystkich odmianach ziemniaka i w warzywach.

Artemis 450 EC fungicyd "all-in-one" – gotowy i kompletny na pierwszy zabieg w zbożach.