Tomigan 250 EC

Erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor din cultura de grâu și porumb

Spice grau

Agenți de dăunare combătuți

  • Buruieni dicotiledonate

Mod de acțiune și recomandări de aplicare

Certificat de omologare nr. 2010/26.08.1999
 
Formulare: EC (Concentrat emulsionabil)
 
Clasificare: N (Periculos pentru mediu)
 
TOMIGAN 250 EC conţine fluroxipir, substanţă activă total selectivă faţă de grâu. Aceasta se absoarbe în plante prin frunze şi se translocă rapid atât ascendent cât şi descendent şi provoacă o reacţie tipic auxinică (inclusiv răsucirea frunzelor) a buruienilor sensibile, la câteva ore de la tratament. Plantele sensibile îşi încetează imediat creşterea şi intră în proces de clorozare începând de la vârf, iar în decurs de 7 – 10 zile sunt distruse total. Acţiunea erbicidă este de regulă suficient de intensă chiar şi când aplicarea produsului se face în stadii avansate de dezvoltare a buruienilor. De asemenea, TOMIGAN 250 EC se poate aplica la grâu de la stadiul de înfrăţire până înainte de recoltare cu o lună, fără a afecta producţia, fiind astfel un produs cu o fereastră de aplicare foarte largă. Se va avea în vedere ca la aplicarea produsului TOMIGAN 250 EC temperatura exterioară să fie mai mare de 6 grade Celsius, intervalul optim de temperatură fiind cuprins între 10-25 grade Celsius.
 
TOMIGAN 250 EC combate cu succes unele buruieni dicotiledonate anuale şi perene, inclusiv pe cele rezistente la 2,4 D între care: Galium aparine (turiţa), Galeopsis tetrahit (lungurica), Convolvulus arvensis (volbura), Polygonum convolvulus (hrişca), Myosotis arvensis (nu-mă-uita), Stellaria media (rocoina). Pentru lărgirea spectrului de combatere mai ales asupra speciilor perene, inclusiv pălămida (Cirsium spp.) se recomandă aplicarea în amestec cu un erbicid pe bază de 2,4 D sau cu erbicide selective sulfonilureice.
Tratamentul cu TOMIGAN 250 EC se aplică postemergent; în vederea reducerii competiţiei cu plantele de cultură, se recomandă ca tratamentele să se aplice în faza de 2 – 4 frunze a buruienilor dicotiledonate, deşi produsul este activ şi în faze avansate de vegetaţie a buruienilor, iar pentru cultura grâului și porumbului prezintă selectivitate totală.

Grâu

Buruieni combătuteDoza omologată
Buruieni dicotiledonate anuale (Galium, Convolvulus, Polygonum, Stellaria, Capsella, Viola)0,8 l/ha (aplicat singur), postemergent
Buruieni dicotiledonate (inclusiv Galium, Convolvulus, Stellaria, Galeopsis)0,4 l/ha (asociat cu produse pe bază de 2,4 D sau sulfonilureice), postemergent
 

Stadiul optim de aplicare: Grâu de la înfraţire – formarea primului internod, buruieni dicotiledonate  2 – 4 frunze

Aplicarea târzie (înainte de recoltat cu o lună) la grâu este adesea singura soluţie pentru culturile puternic îmburuienate şi care nu pot fi recoltate mecanizat în lipsa unui tratament. Aplicarea se face cu un volum normal de apă (200-400 l/ha) şi pe vreme liniştită pentru a evita driftul pe culturile sensibile. Produsul nu se va aplica la culturile de cereale după care urmează să se înfiinţeze culturi de leguminoase.

Porumb

Buruieni combătuteDoza omologată
Buruieni dicotiledonate anuale și perene (Convolvulus)

0,8 l/ha – aplicat singur

0,5 – 0,6 l/ha aplicat asociat

Postemergent

(porumb 4-6 frunze, buruieni dicotiledonate 2-4 frunze)

 

La cultura de porumb, TOMIGAN 250 EC combate buruienile dicotiledonate aflate în faza 2-4 frunze: Convolvulus arvensis (volbura), Polygonum spp., Xanthium spp.(cornuți), Amaranthus retroflexus (știr), Chenopodium album (spanac sălbatic).

Substanța activă

Fluroxipir 250 g/l