GDPR - Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ADAMA (alebo „my“ alebo „nás“ alebo „nám“) bude používať osobné údaje, ktoré poskytnete nám alebo našim obchodným zástupcom za účelom poskytovania marketingových oznámení.

Zhromažďujeme meno a priezvisko, kontaktné údaje, dekádu narodenia, veľkosť farmy, informácie o pestovaných plodinách, kvalifikáciu BASIS, históriu riešenia reklamácií, spätnú väzbu k udalostiam, vaše marketingové preferencie a záujmy a vašu interakciu s nami (napríklad či otvoríte e-mail alebo kliknete na odkaz), účty na sociálnych médiách.

Účely a právny podklad pre spracovanie údajov

Vaše osobné údaje budeme používať k svojim oprávneným záujmom (Článok 6(1)f Všeobecného  nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR”), aby sme získali vašu spätnú väzbu na naše akcie, zlepšovali naše výrobky a naše poradenské a podporné služby pre zákazníkov v odbore, prispôsobili našu komunikáciu vašim záujmom a budovali značku ADAMA, a rovnako, s vašim súhlasom (Článok 6(1) nariadenia GDPR) k priamym marketingovým účelom.

 Zdieľanie vašich osobných údajov

K vyššie uvedeným účelom môžeme zdieľať vaše osobné údaje so spriaznenými subjektami spoločnosti ADAMA, z ktorých niektoré sa môžu nachádzať mimo krajinu, kde sídlite vy (zoznam spriaznených subjektov spoločnosti ADAMA, vrátane adries, nájdete tu https://www.adama.com).

Niektoré z týchto spriaznených subjektov sa nachádzajú mimo EÚ v Izraeli a vo Švajčiarsku, pričom obe tieto krajiny boli úradne uznané ako krajiny, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov.

Uchovávanie vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 2 rokov.

Vaše práva vzťahujúce sa k vašim osobným údajom

Máte právo prístupu k vašim osobným údajom a právo na získanie kópie údajov, ktoré o vás uchovávame, právo požiadať o opravu alebo výmaz vašich osobných údajov. Máte právo podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov našou spoločnosťou pre účely priameho marketingu a podať žiadosť o obmedzenie spracovania v určitých iných prípadoch. Môžete taktiež požiadať o získanie svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (prenositeľnosť údajov). Pokiaľ vás požiadame o súhlas, môžete odmietnuť poskytnutie súhlasu a súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pre uplatnenie svojich práv alebo pokiaľ máte akékoľvek dotazy týkajúce sa tohoto oznámenia, obráťte sa, prosím na adresu privacy.officer@adama.com.

Odvolanie súhlasu môžete taktiež zaslať v Slovenskej republike na adresu:  Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 9/B, 917 01, Trnava alebo emailom na: info.slovensko@adama.com

Pokiaľ nie ste spokojný so spôsobom, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, dajte nám, prosím, najskôr vedieť a pokúsime sa o odstránenie nedostatkov. Môžete rovnako podať sťažnosť na úrade EÚ pre ochranu osobných údajov, predovšetkým v krajine, v ktorej sídlite, kde pracujete, pri podozrení porušenia nariadenia GDPR.

Všeobecnú politiku ochrany osobných údajov spoločnosti ADAMA a náš etický kódex nájdete na adrese https://www.adama.com. Toto informačné oznámenie poskytuje spoločnosť ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Airport City, Golan Street, 7019900