O Adama Slovensko

V spoločnosti Adama usilujeme o svet, v ktorom má každý istotu dostatku potravín a každý poľnohospodár vedie život, ktorý ho napĺňa a uspokojuje. Znie to neuveriteľne?