Preskočiť
Herbicíd

EFICA 960 EC

RIEŠENIE TRÁVOVITÝCH BURÍN UŽ NIE JE HLAVOLAM...

efica

PRE a EPOST herbicídny špecialista určený na ničenie tráv a jedinečný TM partner s registráciou v mnohých plodinách.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • známy svojim dlhým reziduálnym účinkom
  • významný vedľajší účinok na niektoré problematické dvojklíčnolistové buriny
  • vynikajúca flexibilita aj na ľahších pôdach
  • flexibilné dávkovanie sólo alebo v TM
  • registrácia v mnohých plodinách: kukurica, slnečnica, repa, hrach, lupina, zemiaky, sója atď.

Pôsobenie prípravku

Efica 960 EC zasahuje buriny vo fáze klíčenia semien. Účinná látka S-metolachlor je prijímaná prostredníctvom koleoptylu, klíčkov a koreňov. Efica 960 EC je špecificky pôsobiaci herbicíd proti prosovitým trávam, predovšetkým ježatke kurej, mohárom, prstovkám, prosu atď. Jeho účinnosť proti dvojklíčnolistovým burinám ako je láskavec ohnutý, zemedym lekársky, hviezdica prostredná a i. sa dá zvýšiť v kombinácii so špecifickým prípravkom. Na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku je žiadúca
dostatočná vlhkosť pôdy. Za sucha sa účinnosť prípravku znižuje, ale v porovnaní s inými prípravkami zo skupiny chloracetamidov je redukcia účinku podstatne slabšia.
 

Spektrum účinku

Citlivé buriny
ježatka kuria, metlička obyčajná, milota lipnicovitá, moháre, portulaka zeleninová, psiarka roľná, rumančeky, stoklasy, proso, prstovka krvavá, žltnica maloúborová.
Stredne citlivé buriny
cirok alepský zo semena, hviezdica prostredná, lesknice, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, láskavce, lipnice, mätonohy, ovos hluchý, veroniky, zemedym lekársky, fialka roľná, horčiaky, ľuľok čierny, mrlík biely, podslnečík Teofrastov, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí a trváce buriny.

Termíny aplikácie v rozličných technológiách:

• Povrchová predsejbová aplikácia. Iba pre minimálne spracovanie pôdy, alebo pre bezorebný systém. Prípravok Efica 960 EC možno aplikovať už 30 dní pred sejbou plodín.
• Predsejbové spracovanie (PPI-systém) - Efica 960 EC aplikujte a následne zapracujte plytko do pôdy, max. 5 cm, pred sejbou za použitia brán, diskov, rotavátora prípadne iného vhodného zariadenia.
• Preemergentne. Aplikujte prípravok Efica 960 EC zároveň so sejbou alebo do 3 dní po sejbe, najneskôr však pred vzídením plodiny a burín. Pri ošetrení dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Povrch pôdy musí byť dobre pripravený, bez hrúd a pozberových zvyškov.
• Skorá postemergentná aplikácia. Prípravok aplikujte v plných dávkach do rastovej fázy max. 1-2 listov trávovitých burín.

Dávka: 0,8 - 1,6 l/ha

Dávka vody: 400–500 l/ha

Balenie: 5 l

Miešateľnosť

Pri PRE aplikácii je možné miešať prípravok s kvapalným hnojivom DAM 390. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Aplikácia v kukurici

PRE a E-POST aplikácia prípravku Efica 960 EC ako aj ostatných pôdnych herbicídov zvyšuje dostatočná pôdna vlhkosť a kvalitne pripravená pôda bez hrúd.

Aplikácia v slnečnici

Prípravok Efica 960 EC je voči slnečnici vysoko selektívny aj na ľahkých pôdach. Na povrchu pôdy vytvára fotostabilný ochranný film. Na dosiahnutie zodpovedajúceho
herbicídneho účinku je žiaduca dostatočná vlhkosť pôdy. Pri pestovaní slnečnice v clearfieldových technológiách odporúčame aplikáciu prípravku Efica 960 EC (PRE do 3 dní
po sejbe slnečnice) v dávke 0,8 - 1,4 l/ ha a následne POST aplikácia príravku na báze účinnej látky imazamox.

Aplikácia v zemiakoch

Postrekujte po slepej preorávke a brázdení najneskôr však 3 dni pred vzídením zemiakov. Použite dávku vody 400 – 500 l/ ha. Povrch pôdy musí byť dobre pripravený, bez hrúd.