Zoradiť podľa
Graphic
Picking_potatoes-low1.

Technológia ochrany ZEMIAKOV a ZELENINY

Odporúčania ochrany zemiakov a zeleniny

Etický kódex ADAMA

ADAMA Agricultural Solutions [1] je globálna spoločnosť, ktorá podniká vo viac ako 100 krajinách po celom svete, v meniacom sa pracovnom prostredí odvodenom okrem iného z rozdielov v kultúre, zvykoch a právnom systéme každej krajiny. Spoločnosť kladie veľký dôraz na prijatie Etického kódexu, ktorý bude viesť všetkých funkcionárov, manažérov a zamestnancov Spoločnosti [2] k pravidlám správania, ktoré sa od nich ako zástupcov Spoločnosti vyžadujú pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, dod...

Profil spoločnosti

ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (v minulosti Makhteshim Agan Industries Ltd.) patrí medzi popredných svetových výrobcov a distribútorov...