Zoradiť podľa

Etický kódex ADAMA

ADAMA Agricultural Solutions [1] je globálna spoločnosť, ktorá podniká vo viac ako 100 krajinách po celom svete, v meniacom sa pracovnom prostredí odvodenom okrem iného z rozdielov v kultúre, zvykoch a právnom systéme každej krajiny. Spoločnosť kladie veľký dôraz na prijatie Etického kódexu, ktorý bude viesť všetkých funkcionárov, manažérov a zamestnancov Spoločnosti [2] k pravidlám správania, ktoré sa od nich ako zástupcov Spoločnosti vyžadujú pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, dod...

Zásady boja proti úplatkárstvu a korupcii

ADAMA sa zaviazala dodržiavať najvyššie etické štandardy dodržiavaním všetkých platných zákonov, pravidiel a nariadení s cieľom predchádzať verejnému aj súkromnému úplatkárstvu a korupčnému správaniu v našej organizácii. Táto politika podrobne opisuje význam a dôsledky týchto záväzkov a spôsob, akým by sa mali vykonávať. Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, riaditeľov, úradníkov a všetky tretie strany konajúce v mene spoločnosti ADAMA alebo poskytujúce služby alebo dodá...

Moderné otroctvo

Naše pravidlá týkajúce sa otroctva a obchodovania s ľuďmi ADAMA sa zaviazala chrániť ľudské práva. Na túto hodnotu kladieme veľký dôraz a považujeme ju za základný kameň našich aktivít. Okrem toho investujeme veľké úsilie do identifikácie a obchodovania s partnermi, ktorí sa snažia vykonávať svoje podnikanie podobným spôsobom. Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, riaditeľov, úradníkov a všetky tretie strany konajúce v mene spoločnosti ADAMA alebo poskytujúce služby ale...

Profil spoločnosti

ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (v minulosti Makhteshim Agan Industries Ltd.) patrí medzi popredných svetových výrobcov a distribútorov...