Skip
Pšenica

Zamir® - fungicid za uspešnu zaštitu lista i klasa strnih žita

Za uspešnu zaštitu lista i klasa strnih žita preporučujemo preparat Zamir®.
Pšenica

Zamir® je dvokomponentni sistemični fungicid protektivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. U svom sastavu preparat ima dve aktivne materije prohloraz i tebukonazol. Navedene aktivne komponente deluju u sinergiji čineći fungicid Zamir® vrlo moćnim sredstvom u borbi protiv svih ekonomski značajnih bolesti pšenice i ječma. Aktivna materija prohloraz obezbeđuje preparatu delovanje na temperaturama već od 8 °C, pa je Zamir® sigurna i pouzdana opcija u ranim fungicidnim tretmanima kod zaštite lista strnih žita.

Zamir® je visokoefikasno rešenje za zaštitu pšenice od prouzrokovače sive pegavost lista i klasa, pepelnice i lisne rđe, kao i fuzarioze klasa. Dok je kod ječma pravi izbor u zaštiti od prouzrokovača mrežaste pegavost lista, sočivaste pegavost lista, žutomrke pegavost lista i pepelnice.

Preporučena količina Zamira® za zaštitu lista kod pšenice je 0,75-0,8 l/ha, a za zaštitu klasa 1 l/ha. Kod ječma preporučena količina za zaštitu lista je 1 l/ha.

Prvi tretman, zaštitu lista strnih žita

"Važno je zapamtiti da se ne sme kasniti sa prvim fungicidnim tretmanom jer je on ključan za zdravstveno stanje useva", napominje Dejan Jovanović.

Prvi fungicidni tretmani zaštite lista strnih žita, obično se izvode rano u proleće, od kraja bokorenja i početkom vlatanja tj. kolenčenja useva. Kod pšenice ovaj tretman je najčešće u fazi od pojave prvog do drugog kolenca, dok kod ječma od bokorenja do pojave prvog kolenca. Bitno je pravovremeno reagovati i bolest zaustaviti na donjem delu biljke. Ne smemo dozvoliti da patogen zahvati list zastavičar, koji je nosilac prinosa kao i dva lista ispod.

Takođe je vrlo značajno zaštititi klas od bolesti. Ekonomski najznačajnija bolest klasa pšenice je fuzarioza (Fusarium spp.). Fuzarioza klasa dovodi do smanjenja prinosa, kao i kvaliteta zrna. Zaražena zrna su štura, nedovoljno nalivena, manje hektolitarske težine, kao i lošijeg kvaliteta. Ovako zaražena zrna sadrže i mikotoksine, koji su veoma štetni za čoveka.

Koji je idealan momenat za zaštitu klasa od bolesti?

To je večito pitanje koje muči proizvođače. Da li su rano ušli u parcelu? Da li su zakasnili sa tretmanom? Kritičan period za infekciju klasa pšenice prouzrokovačem fuzarioze klasa, gljivom (Fusarium spp.) je faza cvetanja. Zaraza se ostvaruje preko prašnika. Tretman treba obaviti preventivno, pre ostvarene infekcije.

"U praksi se pokazalo da najranije kada možemo da uđemo i kada možemo da tretiramo klas protiv bolesti je kada se pojavi 75% klasa iznad lista zastavičara", naglašava Jovanović.

Idealan momenat je na samom početku cvetanja pšenice, kada 5-10 % klasova izbaci prašnike i kada se pojave prvi cvetovi u središnjem delu klasa.

Najkasnije se može ući u tretman kada se pojavi 50% cvetova na klasu.

“Pojava belih cvetova, suvih primetno je kada je cvetanje završeno i tada je suviše kasno za svaki tretman”.

U ovu namenu preporučuje se 1 l/ha fungicida Zamir®. Obe aktivne materije u preparatu Zamir® (prohloraz i tebukonazol) visoko su efikasne u kontroli gljiva Fusarium spp.

Tretmanom koji je usmeren protiv fuzarioze klasa pšenice, Zamir® kontroliše i druge bolesti kao što su pegavost lista i plevica pšenice (Septoria tritici i Septoria nodarum), pepelnica lista i klasa žitarica (Erysiphe graminis), ukoliko su u to vreme prisutne u usevu.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu https://www.adama.com/srbija/sb/over-ons/prodaja.html