Predstavnici prodaje

pakovanje kutija
nosenje kutije
zito zeleno
Regionalni predstavnik za severnu i srednju Bačku
Dragan Kankaraš
063 108 07 87
 
Regionalni predstavnik za južnu Bačku
Dušica Popović
063 249 816
 
Regionalni predstavnik za južni Banat
Savo Jovanović
066 602 88 66
 
Regionalni predstavnik za istočnu Srbiju i Beograd
Ljubiša Pakalović
063 600 831

Koordinator prodaje za Srem, Mačvu i BiH
Milan Radović
063 639 845
 
Koordinator prodaje za centralnu Srbiju i Kosovo
Dejan Šošić
063 639 838
 
Crop manager za ratarske kulture
Mira Babić
063 600 951