Predstavnici prodaje

CROP MANAGER ZA
RATARSKE KULTURE

Mira Babić
063 600 951
mira.babic@adama.com
REGIONALNI PREDSTAVNIK ZA
SEVERNU I SREDNJU BAČKU

Dragan Kankaraš
063 108 07 87
dragan.kankaras@adama.com
REGIONALNI PREDSTAVNIK ZA
JUŽNU BAČKU

Dušica Popović
063 249 816
dusica.popovic@adama.com
REGIONALNI PREDSTAVNIK ZA
SREM, MAČVU I BIH

Milan Radović
063 639 845
milan.radovic@adama.com
REGIONALNI PREDSTAVNIK ZA
SREDNJI BANAT

Dejan Jovanović
065 852 28 26
dejan.jovanovic@adama.com
REGIONALNI PREDSTAVNIK ZA
JUŽNI BANAT

Savo Jovanović
066 602 88 66
savo.jovanovic@adama.com
REGIONALNI PREDSTAVNIK ZA
ZAPADNU SRBIJU

Jelena Prokić
063 862 20 29
jelena.prokic@adama.com\
REGIONALNI PREDSTAVNIK ZA
CENTRALNU SRBIJU I KOSOVO

Dejan Šošić
063 639 838
dejan.sosic@adama.com