Bumper® P

Bumper® P je sistemični fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem.

Bumper_P_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Pegavost lišća šećerne repe

  Cercospora beticola image
 • Mrežasta pegavost ječma

  Fungicides Pattern Image
 • Siva pegavost lista i klasa pšenice

  Fungicides Pattern Image
 • Paleži klasa

  Fusarium spp. image
 • Rđe

  Puccinia-triticina
 • Pepelnica ječma

  Blumeria-graminis-f.-sp
 • Pepelnica pšenice

  Blumeria-graminis-f.-sp

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvi tretrman treba izvršiti pri pojavi simptoma kada se na 5% biljaka uoči pojava pega, a drugi u zavisnosti od uslova za dalje širenje oboljenja. 
 • Količina primene: 0,8-1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 21 dan za šećernu repu

Pšenica i ječam

U usevu pšenice i ječma se primenjuje:
- za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis f.sp.tritici i Blumeria graminis f.sp. hordei) i rđe (Puccinia spp.) tretiranjem tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas. 
- za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem na početku vetanja pa do formiranja 1/3 zrna ili na osnovu prognozne službe kada se steknu povoljni uslovi za širenje zaraze. 
- za suzbiajnje prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria sp.) u usveu pšenice, tretiranjem tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja.
- za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) u usevu ječma, tretiranjem tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. 
 • Količina primene: 0,75-1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam

Aktivna supstanca

Prohloraz 400 g/l

Propikonazol 90 g/l