Ciprodex®

Ciprodex® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

Ciprodex_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke

  Venturia-inaequalis
 • Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća

  Fungicides Pattern Image
 • Siva trulež

  Botrytis cinerea

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) tretiranjem od početka vegetacije do formiranja plodova veličine lešnika. 
 • Količina primene: 0,5 l/ha
U kritičnim fazama jabuke i vrlo povoljnim uslovima za razvoj oboljenja primenjuje se u kombinaciji Gatro® + Ciprodex®.
 • Količina primene: 0,4 l/ha + 0,3 l/ha
 
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta 
 • Karenca: 28 dana za jabuku

Šljiva, breskva, višnja

U zasadu višnje, šljive i breskve se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do precvetavanja. 
 • Koncentracija primene: 0,05%
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 14 dana za breskvu, šljivu, višnju

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivnim tretiranjem pre uslova za ostvarivanje infekcije, od precvetavanja do pred berbu, uz poštovanje karence. 
 • Količina primene: 1,25-1,6 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 35 dana za vinovu lozu

Aktivna supstanca

Ciprodinil 300 g/l