Folpan® 50 WP

Folpan_50_WP_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke

  Venturia-inaequalis
 • Plamenjača vinove loze

  Fungicides Pattern Image
 • Čađava pegavost lišća i krastavost plodova kruške

  Fungicides Pattern Image
 • Plamenjača šljive

  Fungicides Pattern Image
 • Crvenilo lišća vinove loze

  Fungicides Pattern Image
 • Rđa šljive

  Fungicides Pattern Image

Primena

Folpan® 50 WP je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem.

Jabuka, kruška

U zasadu jabuke i kruške se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inequalis i Venturia pyrina) tretiranjem pri pojavi simptoma bolesti ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.
 • Koncentracija primene: 0,2 %
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: četiri puta
 • Karenca: 21 dan za jabuku i krušku

Šljiva

U zasadu šljive se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i prouzrokovača rđe (Tranyschelia pruni-spinosae) tretiranjem pri pojavi simptoma bolesti ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.
 • Koncentracija primene: 0,2 %
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: četiri puta
 • Karenca: 21 dan za šljivu

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje:
 
a) prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) tretiranjem pri pojavi simptoma bolesti ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.
 • Koncentracija primene: 0,2 %
a) prouzrokovača crvenila lišća (Pseudopeziza tracheiphila) tretiranjem pri pojavi simptoma bolesti ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.
 • Koncentracija primene: 0,2-0,25 %
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: četiri puta
 • Karenca: 35 dana za vinovu lozu

Aktivna supstanca

Folpet 500 g/kg