Skip
Fungicidi

Mirage® 45 EC

Mirage® 45 EC je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Mirage 45 EC

Opšti podaci

Prednosti preparata Mirage® 45 EC

  • Preparat Mirage® 45 EC je na žutoj listi u integralnoj proizvodnji koštičavog voća
  • Niske je toksičnosti po pčele i druge polinatore
  • Drugačiji mehanizam delovanja od većine fungicida za suzbijanje monilioza

Primena

Višnja

U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem od početka cvetanja do precvetavanja, pre ostvarenja uslova za zarazu.

  • Količina primene: 0,5 l/ha
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Pšenica i ječam

U usevu pšenice i ječma se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lišća i plevica (Septoria tritici i S.nodorum), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice strnih žita (Blumeriela graminis) tretiranjem pri pojavi prvih simptoma oboljenja.

  • Količina primene: 1 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za višnju

35 dana za pšenicu i ječam

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta

Napomene vezane za primenu

U STRNIM ŽITIMA ima naglašenu efikasnost protiv sive pegavosti lišća i plevica (Septoria tritici i S. nodorum), fuzarioze klasa (Fusarium spp.) i žutomrke pegavosti lista (DTR- Dreschlera tritici-repentis). Takođe suzbija i mrežastu pegavost (Pyrenophora teres) i pepelnice (Erysiphe graminis) u usevu pšenice i ječma. Najoptimalniji period primene je: završetak bokorenja i početak vlatanja, protiv prouzrokovača sive pegavosti lišća, pepelnice i žutomrke pegavosti lišća. Kod suzbijanja žutomrke pegavosti lišća Mirage® 45 EC primeniti od faze dva kolenca do izbacivanja poslednjeg lista. Drugi momenat je klasanje do sredine cvetanja, tretman usmeren pre svega protiv fuzarioze klasa, narocito. Naročito ako u ovom periodu imamo umereno toplo i kišovito vreme, na osetljivim sortama ovaj tretman je neizostavan.

 

U VIŠNJI I TREŠNJI u prohladnim, kišovitim uslovima u vreme cvetanja, kada je neophodno da se zaštita vrši na svakih 4-6 dana, jedan od preparata svakako treba da bude Mirage® 45 EC pošto sadrži aktivnu materiju drugačijeg mehanizma delovanja od uobičajenih preparata za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia laxa), čime se smanjuje mogućnost pojave rezistentnosti. Primene nakon zametanja plodova nisu preporučljive, usled moguće promene u ukusu ploda i duge karence. Nakon berbe može se primeniti u suzbijanju prouzrokovača ospičavosti lista (Blumeriella jaapii).