Skip
Fungicidi

Sphinx® MZ

Sphinx® MZ je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Sphinx MZ

Primena

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja.

  • Količina primene: 2-2,5 kg/ha
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Krompir, paradajz

U usevu krompira i paradajza se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, pred sticanje uslova za ostvarenje infekcije.

  • Količina primene: 2-2,5 kg/ha
  • Utrošak vode: 400 l/ha

Krastavac

U usevu krastavca se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) preventivnim tretiranjem a najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja.

  • Količina primene: 2-2,5 kg/ha
  • Utrošak vode: 400-600 l/ha

Karenca

14 dana za krompir, paradajz, krastavac,
21 dan za stone sorte grožđa
42 vinske sorte grožđa

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Tri puta

Napomene vezane za primenu

Sphinx® MZ ne treba mešati sa folijarnim hranivima koje sadrže bor, kao i sa sumporom pred berbu (produžava perzistentnost mankozeba). Sphinx® MZ posebno dobro deluje na plamenjače koje napadaju plod, peteljku i stablo (Phytophthora infestans i Pseudoperonospora cubensis), a slabije deluje na plamenjaču lista.

U KROMPIRU, PARADAJZU I KRASTAVCU optimalni momenat za primenu Sphinx® MZ je za drugi i naknadne tretmane, odnosno kada već imamo prisutnu plamenjaču u polju paradajza, krompira ili krastavaca. Za prve tretmane primeniti neke kontaktne preparate ili prave sistemike. Najbolje delovanje ispoljava preventivo (pre očekivane nove infekcije) ili ako nije prošlo više od 24 sata od početka nove infekcije. Istovremeno preparat ispoljava odlično delovanje i na prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza. Najefikasnije je da se momenti za tretmane određuju pomoću modela koji prate razvoj patogena.

U VINOVOJ LOZI treba ga pozicionirati nakon cvetanja vinove loze, odnosno posle ostvarenih primarnih infekcija.