Skip
Fungicidi

Zamir®

Zamir® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Zamir

Opšti podaci

Prednosti preparata Zamir®

 • Širok spektar delovanja i primena u različitim biljnim vrstama
 • Visoko efikasan fungicid u zaštiti od najznačajnijih bolesti lista strnih žita
 • Aktivna materija prohloraz obezbeđuje preparatu delovanje na nižim temperaturama već od 8 °C, čineći ga sigurnim i pouzdanim rešenjem u ranim fungicidnim tretmanima u usevima pšenice i ječma
 • Obe aktivne materije poseduju visoko fungicidno delovanje na prouzrokovača fuzarioze klasa

 

Primena

Višnja

U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, od početka cvetanja do precvetavanja.

 • Količina primene: 1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha

Strna žita

U usevu strnih žita se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeriela graminis) i prouzrokovača lisne rđe (Puccinia recondita) tretiranjem od rane faze zastavičara do cvetanja i prouzrokovača truleži klasa (Fusarium sp.) tretiranjem na početku cvetanja.

 • Količina primene: 0,75-1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 400 l/ha

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvi tretman treba izvršiti kada se na 5% biljaka konstatuje 10 i više pega po listu, a drugi i treći tretman kada se ostvare uslovi za širenje zaraze.

 • Količina primene: samostalno 1,0 l/ha ili 0,75 l/ha Zamir® + 0,5 kg/ha Odeon®
 • Utrošak vode: 400 l/ha

Uljana repica

U usevu uljane repice se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bele truleži stabla (Sclerotinia sclerotiorum). Prvi tretman treba izvršiti početkom cvetanja, a drugi tretman po precvetavanju.

 • Količina primene: 1-1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Suncokret

U usevu suncokreta za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i sivo-mreke pegavosti (Phomopsis helianthi) od fenofaze butonizacije do prcevtavanja (faze 51-69 BBCH-skale).

 • Količina primene: 1-1,25 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

35 dana za strna žita i uljanu repicu,
28 dana za šećernu repu, obezbeđena vremenom primene za višnju
56 dana za suncokret

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Tri puta za strna žita, šećernu repu i suncokret

Dva puta za višnju i uljanu repicu

Napomene vezane za primenu

U STRNIM ŽITIMA Zamir® je efikasan protiv sive pegavosti lišća i plevica (Septoria tritici i S. nodorum), fuzarioze klasa (Fusarium spp.), žutomrke pegavosti lista (DTR - Dreschlera tritici-repens), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) i pepelnice (Erysiphe graminis). Ipak, ima posebno naglašeno delovanje na prouzrokovače pepelnice i fuzarioze klasa. Tada je doza primene preparata obavezno 1l/ha. Najoptimalniji period primene preparata u strnim žitima je kraj klasanja do sredine cvetanja, tretman usmeren pre svega protiv fuzarioze klasa. Naročito ako u ovom periodu imamo umereno toplo i kišovito vreme i jak pritisak pepelnice ovaj tretman sa preparatom Zamir® je neizostavan.

U ŠEĆERNOJ REPI u cilju suzbijanja pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) primenjuje se kao jeftina opcija. Preporučljivo je da se primenjuje, kao alternativa u cilju odlaganja pojave rezistencije, naročito u godinama kada je potrebno raditi 3 ili više tremana protiv prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe.

U ULJANOJ REPICI u uslovima dužeg vlažnog, kišovitog vremena, u periodu cvetanja i formiranja mahuna prouzrokovač bele truleži (Sclerotinia spp.) može da načini velike štete. Osim toga, ovim tretmanom se popravlja opšte zdravstveno stanje useva, pošto se delimično suzbijaju i populacije drugih patogena (Fusarium spp., Alternaria spp.).

U VIŠNJI osim za suzbijanje prouzrokovača sušenja grana i cvetova (Monilia laxa) suzbija i eventualne prve infekcije prouzrokovača ospičavosti lista (Blumeriella jaapii). Primenu bazirati na modelima koje prate uslove za infekcije. Rezidualno delovanje u vreme cvetanja nije duže od 3-4 dana. Primene nakon zametanja plodova nisu preporučljive, usled moguće promene u ukusu ploda i duge karence.