Skip
Insekticidi

Pyrinex® 48 EC

Pyrinex® 48 EC je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Pyrinex_48_EC_slika

Jabuka, kruška, dunja

U zasadu jabuke, kruške i dunje se primenjuje za suzbijanje zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši jabuke (D.plantaginea), vaši lista kruške (D.pyri), zelene migratorne vaši jabuke (Rhopalosiphum insertum) tretiranjem na početku formiranja kolonija; obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) tretiranjem u vreme pojave prvih jedinki; dudovca (Hyphantria cunea) i gubara (Lymantria dispar) suzbijanjem gusenica prvog do drugog stupnja.

 • Koncentracija primene: 0,15% za suzbijanje kruškine buve; 0,1-0,15% za suzbijanje ostalih štetočina
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 28 dana za jabučasto voće

trešnja, višnja, breskva, kajsija, šljiva

U zasadu trešnje, višnje, breskve, kajsije i šljive se primenjuje za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), lisne vaši trešnje (M.cerasi), cigaretaste vaši breskve (M.varians), pepeljaste vaši šljive (Hyalopterus pruni) i male vaši šljive (Brachycaudus helichrysi) tretiranjem na početku formiranja kolonija.

 • Koncentracija primene: 0,1-0,15%
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 28 dana za koštičavo voće

Strna žita

U usevu strnih žita se primenjuje za suzbijanje velike vaši žita (Macrosiphum avenae), vaši ruže (Metopolophium dirhodum), zelene vaši žita (Schizaphis graminium) tretiranjem na početku formiranja kolonija; žitne stenice (Eurigaster austriaca, E.maura) tretiranjem pri masovnom piljenju larvi.

 • Kličina primene: 1-1,5 l/ha za suzbijanje vaši; 1,5 l/ha za suzbijanje žitnih stenica
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 42 dana za strna žita

Krompir

U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) tretiranjem pre razvića larvi četvrtog stupnja.

 • Kličina primene: 1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 28 dana za krompir

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae), zelene breskvine vaši (Myzus persicae) tretiranjem na početku formiranja kolonija; kornjaša (Atomaria linearis) tretiranjem u vreme pojave prvih jedinki i lisne sovice (Mamestra brassicae, M.oleracea) suzbijanjem gusenica prvog do trećeg stupnja.

 • Kličina primene: 1,5 l/ha za suzbijanje sovica i kornjaša; 1-1,5 l/ha za suzbijanje vaši
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 28 dana za šećernu repu

Duvan

U usevu duvana za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) tretiranjem na početku formiranja kolonija i lisnih sovica (Noctuidae:Heliothus obsoleta, Autographa gama) suzbijanjem gusenica prvog do trećeg stupnja.

 • Kličina primene: 1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 42 dana za duvan

Primena u usevima za suzbijanje zemljišnih štetočina

U usevu strnih žita, šećerne repe, krompira, duvana, povrća (izuzev korenastog i lisnatog, mladog luka i mladog krompira) za suzbijanje larvi skočibuba (Elateridae: Agriotes obsoletus, A.sputator, A.lineatus), larvi gundelja-grčice (Melolonthinae: veliki majski gundelj-Melolontha melolontha, mali prolećni gundelj-Rhiyotrogus aequinoctialis, mali letnji gundelj-Amphimallon solstitialis) tretiranjem zemljišta u trake, istovremeno sa setvom, odnosno sadnjom, uz obaveznu inkorporaciju.

 • Kličina primene: 6-8 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 91 dan za krompir, obezbeđena vremenom primene za povrće i strna žita