Pyrinex® Super

Pyrinex_supr_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Jabukov smotavac

  cydia pomonella image
 • Buvači

  Pesticides Pattern Image
 • Repičina pipa

  Pesticides Pattern Image
 • Larve skočibuba- žičnjaci

  Elateridae image
 • Zelena jabukina lisna vaš

  aphididae image
 • Repina pipa

  repina pipa image

Primena

Pyrinex® Super  je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem.

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem na početku piljenja gusenica i lisnih vaši jabuke (Aphis pomi) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija.
 • Količina primene: 1-1,25 l/ha za suzbijanje jabukovog smotavca; 0,75-1 l/ha za suzbijanje lisnih vaši
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom za suzbijanje jabukovog smotavca; dva puta za suzbijanje lisnih vaši
 • Karenca: 28 dana za jabuku

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje larvi žičnjaka (Elateridae: Agriotes spp.) tretiranjem preko zemljišta istovremeno sa setvom, uz obaveznu inkorporaciju i za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) tretiranjem na početku pojave imaga.
 • Količina primene: 1,5-2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom za suzbijanje larvi žičnjaka; dva puta za suzbijanje repine pipe
 • Karenca: 42 dana za šećernu repu

Uljana repica

U usevu uljane repice se primenjuje za suzbijanje repičine pipe (Ceuthorrhynchus spp.) tretiranjem kada je brojnost pipa u proseku 1 imago/biljci ili u periodu do 8 dana od prvog ulova 10-20 imaga/lovnoj posudi i za suzbijanje buvača (Phyllotreta spp.) tretiranjem kada je uljana repica u fazi kotiledona ili prvog pravog lista, a kada se utvrdi da broj imaga/dužnom metru reda useva prelazi 0,5 jedinki. 
 • Količina primene: 0,5-0,75 l/ha za suzbijanje repičine pipe; 0,4-0,5 l/ha za suzbijanje buvača
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta 
 • Karenca: 42 dana za uljanu repicu

Aktivna supstanca

Hlorpirifos 400 g/l  

Bifentrin 20 g/l