Skip
Paketi proizvoda

ZAMIR MAX 1,2 PAKET

Spas za svaki klas!

ZAMIR MAX 1,2 PAKET

Opšti podaci

Primena

Sadržaj paketa:
ZAMIR® + LAMDEX®
Pakovanje za 24 hektara: Zamir® (24 x 1 lit) + Lamdex® (24 x 0,2 lit)

Benefiti:

  • Kompletno rešenje za zaštitu klasa strnih žita
  • Visoka efikasnost u kontroli ekonomski značajnih bolesti i štetočina
  • Dvostruka snaga fungicida Zamir® (tebukonazol i prohloraz) u kontroli prouzrokovača fuzarioze klasa
  • Visoka efikasnost (prohloraz) na najširi spektar gljiva roda Fusarium spp. u strnim žitima

Opis proizvoda:

Zamir® je fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Sinergista je dve kompatibilne i visokoefikasne aktivne materije (tebukonazol i prohloraz) protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.), te prestavlja idealno rešenje za zaštitu klasa strnih žita. Zamir® je takođe efikasan u zaštiti strnih žita od prouzrokovača sive pegavosti lista i plevica (Septoria tritrici I Septoria nodorum), pepelnice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), žutomrke pegavosti lista (DTR – Dreschlera tritici-repens), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres)…

Lamdex® je neselektivni insekticid iz hemijske grupe piretroida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna supstanca lambda-cihalotrin deluje na nervni sistem insekata, izazivajući njihovo brzo uginuće. Lamdex® je mikrokapsulirani insekticid. CS formulacija osigurava postojanost insekticidu i obezbeđuje postepeno otpuštanje aktivne materije.

Kontaktirajte nas

ZAMIR

Usev u kome se primenjuje: Strna žita

Suzbija: fuzarioze klasa (Fusarium spp.), sve pegavosti lista i plevica (Septoria tritrici I Septoria nodorum), pepelnice (Erysiphegraminis), rđe (Puccinia spp.), žutomrke pegavosti lista (DTR – Dreschlera tritici-repens), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres)…

Količina primene : 0,75 – 1 l / ha

Vreme primene: Za zaštitu klasa od prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.), tretiranjem na početku cvetanja,

LAMDEX

Usev u kome se primenjuje: Pšenica

Suzbija: Žitna pijavica (Lema melanopus)

Količina primene: 0,2 l/ha

Vreme primene: U vreme pojave larvi žitne pijavice trećeg stupnja razvoja.