Brevis®

Brevis® je sredstvo za proređivanje plodova jabuke.

Brevis_slika

Jabuka

U zavisnosti od toga da li se sorta lakše ili teže proređuje i broja zametnutih plodova primenjuje se na sledeći način:
 
1. Za sorte koje se lakše proređuju (sorte tipa Ajdared):
  • kod manjeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,1 kg/ha u jednokratnom ili dvokratnim tretmanima kada su plodovi veličine 8 i 12 mm,
  • kod većeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,65 kg/ha u jednokratnom tretmanu kada su plodovi veličine 12 mm.
2. Za sorte koje se teže proređuju (sorte tipa Zlatni Delišes): 
  • kod manjeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,1 kg/ha u dvokratnim tretmanima kada su plodovi veličine  8 i 12 mm,
  • kod većeg broja zametnutih plodova primeniti Brevis® u količini 1,65 kg/ha u  jednokratnom ili dvokratnim tretmanima kada su plodovi veličine 8 i 12 mm.
  • Utrošak vode: 1000 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u jednokratnom ili dvokratnom tretmanu
  • Karenca: 60 dana za jabuku

Aktivna supstanca

Metamitron 150 g/kg

pomoćna sredstva

rastvarač 300 g/l