Sortiraj po

Custodia u zaštiti strnih žita

Custodia® je moćan dvokomponentni sistemični fungicid u kontroli svih ekonomski značajnih bolesti lista i klasa strnih žita.