Skip
Fungicidi

Mastercop ACT®

Mastercop ACT® je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zasadu šljive, breskve, maline i vinove loze i usevu...

Mastercop ACT

Primena

Vinova loza

U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) tretiranjem tokom vegetacije, od fenofaze pet razvijenih listova do početka šarka (faze od 15 do 81 BBCH skale), preventivno, odnosno po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja.

 • Količina primene: 3,5 - 4 l/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Breskva

U zasadu breskve za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) tretiranjem tokom mirovanja, a najkasnije do završetka bubrenja lisnih pupoljaka (faze 00-03 BBCH skale)

 • Količina primene: 3,5 l/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Šljiva

U zasadu šljive za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) tretiranjem tokom mirovanja, a najkasnije do završetka bubrenja lisnih pupoljaka (faze 00-03 BBCH skale)

 • Količina primene: 3,5 l/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Malina

U zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti izdanka maline (Didymella applanata) tretiranjem od početka intezivnog porasta izbojaka do početka cvetanja i nakon berbe.

 • Količina primene: 4 l/ha
 • Utrošak vode: 200-600 l/ha

Šećerna repa

U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) tretiranjem tokom vegetacije (faze od 19 do 49 BBCH skale) preventivno, odnosno po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja.

 • Količina primene: 3,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Paradajz

U usevu paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i prouzrokovača bakteriozne pegavosti lišća i krastavosti plodova paradajza (Xanthomonas sp.) tretiranjem tokom vegetacije (faze od 14 do 89 BBCH skale) preventivno, odnosno po pojavi prvih
simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja.

 • Količina primene: 4 l/ha
 • Utrošak vode: 200-600 l/ha

Krompir

U usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) tretiranjem tokom vegetacije (faze od 11 do 89 BBCH skale) preventivno, odnosno po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja.

 • Količina primene: 4 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

21 dan za vinovu lozu
14 dana za krompir i šećernu repu
3 dana za paradajz
Obezbeđena vremenom primene za breskvu, šljivu i malinu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Do 9 puta u zasadu vinove loze i usevu paradajza,

Do 6 puta u zasadu breskve, šljive i maline i usevu šećerne repe i krompira.

Napomene vezane za primenu

Pri upotrebi sredstva za zaštitu bilja Mastercop ACT® uzeti u obzir da je dozvoljena samo primena pri kojoj maksimalna količina bakra po hektaru na istoj površini neće biti veća od 28 kg u periodu od 7 godina (ne prekoračiti dozu od 4 kg bakra po hektaru godišnje).
 

Na tretiranim površinama najmanje 21 dan ne dozvoliti pristup domaćim životinjama posle primene