Lupauksemme: helppoa kasvua yhdessä.

Adama haluaa rakentaa maailman, jossa ruokaturva on taattu. Tunnuslauseemme on: Helppoa kasvua yhdessä. Näillä kolmella pienellä sanalla pyrimme muuttamaan maanviljelyn käytäntöjä kaikkialla maailmassa.

Helppoa – luomme yksinkertaisempia maatalouden käytäntöjä

Maatalous on täynnä monitahoisia haasteita. Me Adamassa etsimme yksinkertaisia ja innovatiivisia ratkaisuja yhteistyössä maanviljelijöiden, agronomien, jakelijoiden ja viljely-yhteisöjen kanssa. Kyseenalaistamme jatkuvasti perinteisiä menetelmiä ja haluamme suojata satoa ja huolehtia muista maatalouden tehtävistä entistä helpommin ja käytännöllisemmin.

Kasvua – autamme viljelijöitä kehittymään

Yksinkertaisemmat menetelmät johtavat kasvuun kaikissa sen merkityksissä. Tehokkaammat ratkaisut kasvattavat yhtä lailla satoa, liiketoimintaa, arvostusta kuin viljelyä. Autamme maanviljelijöitä kehittämään liiketoimintaansa aina kylvöistä myyntiin ja huolehtimaan työntekijöistään, perheenjäsenistään ja kumppanisuhteistaan. Haluamme myös nostaa maanviljelyn yhteiskunnallista asemaa.

Yhdessä – autamme ihmisiä verkostoitumaan

Kehitämme ja edistämme "yhdessä" yksinkertaisempia menetelmiä. Edistämme maataloutta eri markkinoilla ja toiminta-alueilla tekemällä yhteistyötä työntekijöiden, kumppaneiden, viljelijöiden ja heidän perheidensä sekä maatalouskollegoiden kanssa. Läheinen yhteistyömme viljelijöiden kanssa perustuu rehellisyyteen, avoimuuteen ja joustavuuteen.

Joitakin vuosia sitten osallistuimme hankkeeseen, jossa viljelijöitä autettiin muokkaamaan aavikkoalueesta vehreä kasvualusta kestävällä tavalla. Tämä edisti samalla alueen väestön elintasoa. Nyt koulutamme omia työntekijöitämme auttamaan viljelijöitä toimimaan samoin – maailmanlaajuisesti. Adaman työntekijöillä, viljelijöillä ja maanomistajilla on kaikilla yhteinen tavoite: kehittää yhteistyössä yksinkertaisempia ja kasvua lisääviä menetelmiä. Maatalouden kehittäminen ei voi olla vain yhden ihmisen tai tahon harteilla. Tämän tavoitteen eteen meidän on tehtävä yhteistyötä ja jaettava vastuu. 

Siksi me Adamassa teemme yhteistyötä maatalouden toimijoiden ja viljelijöiden kanssa ja saamme aikaan 

helppoa kasvua yhdessä.

Man at field