Höstbehandling med Legacy

Vi får nu en del frågor om Legacy och ogräsbekämpning. När det gäller frost avråder vi från behandling när det varit ihållande minusgrader under en hel natt.

När det gäller munstycksval fungerar medium duschkvalitet alldeles utmärkt. 

Det är nu på hösten vi har chansen att enkelt bekämpa viol, veronika, våtarv och plister. Det ger dessutom mindre stress på våren och är bra ur resistens synpunkt.

Tänk på! Det viktiga är att produkten hamnar där den ska, håll därför mark- och vindanpassad skyddszon med marginal.

För mer information, kontakta Rikard Larsson, 0702-92 22 28, rikard.larsson@adama.com eller Lars Kruse Andersen, +45 512 490 70, lars.andersen@adama.com

Läs mer om Legacy - Länk till produktsida. 

Foto av sädesfält
Legacy om hösten