Mirador® Forte – byggd för både stråsäd och raps

Mirador® Forte är en fungicid mot svartpricksjuka och som dessutom är stark på rost. Du kan använda Mirador Forte i stråsäden från början på stråskjutningen till dess att hela axet/vippan gått ur holk och i rapsen genom hela blomningen.

Mirador® Forte är en produkt mot svartpricksjuka

men är dessutom stark på gulrost, brunrost, kornrost och kronrost. Den har också effekt på mjöldagg samt kornets bladfläcksjuka. Det gör att Mirador Forte lämpar sig mycket väl att använda tidigt på säsongen för att bekämpa rostangrepp och begynnande bladfläckar.

Kombinationen av de två aktiva substanserna ger ett komplett skydd då både över- och undersidan av bladen samt nytillväxten skyddas.


Använd i raps genom hela blomningen

I rapsen är Mirador Forte stark på bomullsmögel, gråmögel och svartfläcksjuka, vilket gör den till det självklara valet under blomningen. I Sverigeförsöken under 2019 gick Mirador Forte mycket bra och resulterade i 437 kg/ha i merskörd. Mirador Forte placeras med fördel mitt i blomningen (DC65) vid enkel behandling alternativt i början av blomningen om en dubbelbehandling är aktuell. Den är blandbar med samtliga insekticider samt mikronäringsprodukter av god kvalitet. 

Diagram. Merskörd, 5 försök 2019. Svampbekämpning i höstraps L9-8450.

Två aktiva substanser

Mirador® Forte innehåller de två aktiva substanserna, tebukonazol och azoxystrobin. De kompletterar varandra när det gäller effekten på svampsjukdomar samt motverkar uppbyggnad av resistens då de har två olika verkningsmekanismer. 

Azoxystrobin tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Preparatet har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar. 

Tebukonazol tillhör gruppen triazoler och är en systemisk fungicid med skyddande, kurativ och hämmande effekt. Det tas snabbt upp i de vegetativa delarna av växten och flyttas främst till nytillväxt hos plantorna i ett tidigt skede, se figur till höger.

Att tänka på

  • Mirador Forte är stark på bl.a. rostsvampar och begynnande bladfläckar.
  • Ger bra skydd åt hela grödan.
  • Är enkel att blanda.
  • Regnfast efter en timme.

 

Länk till produktsida

foto af Mirador Forte gröder
Mirador® Forte – för både stråsäd och raps
Foto af Mirador Forte illustration
Genom att kombinera dessa två aktiva substanser får vi både skydd på undersidan av bladen och av nytillväxten.
foto Mirador forte sjukdomma
MIRADOR FORTE PÅ BL.A. SVARTPRICKSJUKA, GULROST OCH BOMMULSMÖGEL.