Goltix Queen - En förstärkning i sockerbetsodlingen

Goltix® Queen är den stora nyheten i sockerbetsodlingen inför 2020. Vi har nämligen gjort standardprodukten i ogräsbekämpningen, Goltix 700 SC ännu starkare genom att skapa Goltix Queen.

Förutom metamitron innehåller även Goltix Queen kinmerak vilket ger en förstärkning på ogräs som målla, snärjmåra, vildpersilja, åkerbinda och trampört.

Tillsatsen av kinmerak innebär också en resistensbrytning då en ny verkningsmekanism tillförs i ogräsprogrammet. 


Den aktiva substansen kinmerak har såväl jordverkan som bladverkan vilket innebär att effekten på uppkomna ogräs blir starkare vid torra förhållanden jämfört med ren metamitron-produkt som Goltix 700 SC.

 

Ska vi då sluta använda Goltix 700 SC?

Nej, absolut inte. Vi ska dock se till att utnyttja de effektiva produkterna som finns tillgängliga. Goltix Queen har en total maxdos per år på 3 l/ha. Då den innehåller 525 g/l metamitron så har vi utrymme att tillsätta ytterligare 0,75 l/ha Goltix 700 SC för att nå upp till maxdosen 2100 g metamitron/ha. Vi tänker oss därför följande program:

 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till oss.
Lycka till!
 

Länk till produktsida.

Foto av Goltix Queen