Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Bontima

Skräddarsydd för korn

Bontima dunk

Vår lösning

Bontima är en mycket bra lösning mot bladfläcksjuka, mjöldagg och kornrost i höst- och vårkorn.

  • Triazolfri lösning

  • Förebyggande samt kurativ

  • Bra resistensstrategi

Användningsområde

Bontima är godkänd för användning i höst- och vårkorn. Från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Maxdoseringen är 2,0 l/ha.

Verkningssätt

Isopyrazam tillhör gruppen SDHI (FRAC-kod 7).
Den hämmar respirationen i svampens celler. Cyprodinil tillhör gruppen anilinopyrimidiner (FRAC-kod 9) och verkar genom att hämma biosyntesen av proteinet methionin. Kombinationen av de aktiva substanserna gör att Bontima® verkar både förebyggande och kurativt på svampsjukdomarna.

En del av de aktiva substansen stannar kvar på bladytan efter behandling medan en del transporteras i plantan med hjälp av saftströmmen ut i plantans olika delar (systemisk verkan). Bontima® fungerar som bäst om den används förebyggande eller i ett tidigt stadium av svamputvecklingen. Effekten varar generellt i 4-6 veckor efter behandling.

Att tänka på

  • Behandla gröda som är i god tillväxt, men undvik höga temperaturer med stark solinstrålning.
  • Alternera mellan verkningsmekanismer, max 1 SDHI produkt per fält och säsong.
  • Blanda gärna med Mirador eller annan strobilurin

 

Användning

Stråsäd

Bontima är godkänd för användning i höst- och vårkorn. Från begynnande stråskjutning till begynnande blomning (DC 30-61). Maxdoseringen är 2,0 l/ha.