Fungicider

Gigant

Den nya uppstickaren på fungicidmarknaden

Gigant dunk

Vår lösning

Svartpricksjuka, gulrost, brunrost, kornrost, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, ramularia och axfusarios.

Gigant ger:

  • En komplett lösning
  • Två aktiva substanser med olika verkningsmekanismer
  • Förebyggande- samt kurativverkan

Användningsområde

Gigant är godkänd för användning i odlingar av vete, rågvete, råg och korn.

Verkningssätt

Gigant innehåller de två aktiva substanserna, protiokonazol och izopyrazam. Kombinationen av de aktiva substanserna gör att Gigant verkar både förebyggande och kurativt på svampsjukdomarna.

En del av de aktiva substansen stannar kvar på bladytan efter behandling medan en del transporteras i plantan med hjälp av saftströmmen ut i plantans olika delar (systemisk verkan). Dessutom kompletterar de varandra när det gäller effekten på svampsjukdomar samt motverkar uppbyggnad av resistens då de har två olika verkningsmekanismer.
Isopyrazam tillhör kemiska gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC-kod 7). Isopyrazam hämmar respirationen i svampens celler.

Protiokonazol tillhör gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Den hämmar uppbyggnaden av svampens cell-membran. Gigant fungerar som bäst om den används förebyggande eller i ett tidigt stadium av svamputvecklingen.

Att tänka på

  • Gigant behärskar de viktigaste svampsjukdomarna i stråsäd
  • Ger bra skydd åt hela grödan
  • Regnfast efter 1 timme.

 

Användning

Vete, rågvete och råg

Dosering: 0,75-1,0 l/ha

Gigant är registrerad för användning i höst- och vårvete, rågvete samt råg från början på stråsjkutningen till slutet av blomningen (DC 31-69). Det är en produkt mot svartpricksjuka men som dessutom är stark på gulrost, brunrost och axfusarios.

Detta gör att produkten lämpar sig mycket väl att använda från att flaggbladet vuxit fram till och med att bekämpa axfusarios i blomningen. Max 1 behandling/säsong och karenstid till skörd 35 dagar.

Korn

Dosering: 0,5-1,0 l/ha

Gigant är registrerad för användning i höst- och vårkorn från början på stråsjkutningen till slutet av axgången (DC 31-59). Gigant är bekämpar kornrost, kornets bladfläcksjuka, sköldfläckskjuka samt ramularia.

Detta gör att produkten lämpar sig mycket väl att använda från att flaggbladet börjar växa fram till hela axet är framme. Max 1 behandling/säsong och karenstid till skörd 35 dagar.