Ethosat 500 SC

Ogräsmedel

Ethosat

Vår lösning

Ethosat 500 SC är godkänd för användning mot ogräs i sockerbetor och foderbetor i grödans.

stadie 10-18 (från uppkomst till 8 örtblad).

Ethosat får endast användas vart tredje år med maximalt 0,30 l/ha och år.

Foderbetor

Dosering: Ethosat får endast användas vart tredie år med maximalt 0,30 l/ha och år.

Sockerbetor

Dosering: 0,15 l/ha två gange alternativt 0,30 l/ha en gang. Får endast användas vart tredie år.

aktiv substans

Etofumesat 500 g/l
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel